Đông Chí Phật Thất và Pháp Hội 2023 – cầu cho Quốc Thái Dân An, Phong Vũ thuận hoà, Âm Siêu, Dương Thới; Danh Dự Chủ Lễ: Pháp Sư NGỘ NGUYỆT

Ngày11/19/2023-11/26/2023

Địa Điểm8121 Westglen Dr., Houston, TX 77063

Điện Thoại Liên Lạc: Nancy Ho 832-955-8897

Điều Kiện Tham DựĐồng tu từ 18 tuổi trở lên (trẻ em dưới 18 tuổi tham dự phải dưới dự giám sát của người lớn).

Điều Kiện ghi danh(Download) tải xuống mẫu đơn ghi danh cho “7-Ngày Niệm Phật và Cầu An & Cầu Siêu” tại www.amtb-hou.org ; sau đó gởi qua điện thư E-mail abshouston8@gmail.com , hoặc đăng ký qua điện thoại.

Thời hạn ghi danhTừ bây giờ cho đến hết ngày 10/31/2023, hoặc nếu còn dư chỗ. Vui lòng không đăng ký nếu sống ở khu vực Houston.

Danh sách Cầu An & Cầu Siêu (Chỉ dành cho những người đích thân tham dự sự kiện): Xin gởi qua điện thư email, hoặc ghi danh trực tiếp. Nhớ ghi rõ tên, họ thân nhân cũng như người gia chủ.

Mẫu đăng ký

Chị chú:

1)Hãy đến và ngồi lặng lẽ tại hội trường tụng kinh mười phút trước khi bắt đầu sự kiện. 

2)Đồng Tu tham dự khoá Phật Thất xin vui lòng mặc áo tràng, trẻ em hoặc những ai không có áo tràng vui lòng   ngồi ở phía sau Đạo Tràng.

3)Dành cho những ai muốn tu theo pháp tu Bát Quan Trai Giới, không thể ăn sau bữa trưa. Những người có điều kiện y tế phải mang theo thuốc của họ trong khi tham dự sự kiện.Thời Khoá Phật Thất: Xin vui lòng theo dõi Thông Báo qua các phương tiện truyền thông. Xin hoan hỉ nếu có đôi chút thay đổi vào giờ chót.

Thời Khoá Phật Thất: Xin vui lòng theo dõi Thông Báo qua các phương tiện truyền thông. Xin hoan hỉ nếu có đôi chút thay đổi vào giờ chót.

11/18 Ngày Thứ Bảy
Ghi Danh 
1:00 pm ~ 4:00 pm
Các Đồng Tu Đăng Ký Khách Sạn
11/19 Ngày Chủ NhựtDay 111/20 ~ 11/24
Day 2~6
11/25 Ngày Thứ Bảy
Day 7
11/26 Ngày Chủ Nhựt
Day 8 Tam Thời Hệ Niệm
9:30 am ~ 10:00 am
Lễ truyền thọ Bát Quan Trai Giới
9:30 am ~ 11:30 am
Buổi Cộng Tu Thứ Nhứt Tụng Kinh: Kinh A DI ĐÀ
9:30 am ~ 11:30 am
Buổi Cộng Tu Thứ Nhứt Tụng Kinh: Kinh A DI ĐÀ
9:30 am ~ 10:00 am
Lễ Quy Y Và Truyền Thọ, Tam Quy
10:20 am ~ 11:30 am
Đại Thượng Cúng
10:20 am ~ 11:30 am
Đại Thượng Cúng
11:30 am ~ 1:00 pm
Ăn Trưa
11:30 am ~ 1:00 pm
Ăn Trưa; Tự do Niệm Phật
11:30 am ~ 1:00 pm
Ăn Trưa; Tự do Niệm Phật
11:30 am ~ 1:00 pm
Ăn Trưa
1:00 pm ~ 2:00 pm
Các Đồng Tu Hội Tập
1:00 pm ~ 2:30 pm
Buổi Cộng Tu Thứ Nhì
1:00 pm ~ 2:45 pm
Buổi Cộng Tu Thứ Nhì & Đái Hồi Hướng
1:00 pm ~ 3:15 pm
Tam Thời Hệ Niệm Đệ Nhứt Thời
2:15 pm ~ 4:15 pm
Buổi Cộng Tu Thứ Nhứt Tụng Kinh: Kinh A DI ĐÀ
2:30 pm ~ 3:50 pm
Buổi Cộng Tu Thứ Ba
2:45 pm ~ 3:45 pm
Pháp Hội Sự Sắp Đặt
3:30 pm ~ 5:00 pm
Tam Thời Hệ Niệm Đệ Nhị Thời
4:15 pm ~ 5:30 pm
Buổi Cộng Tu Thứ Nhì & Hồi Hướng
4:00 pm ~ 5:30 pm
Buổi Cộng Tu Thứ Tư & Hồi Hướng
5:15 pm ~ 7:00 pm
Tam Thời Hệ Niệm Đệ Tam Thời
5:30 pm
Ăn Chiểu
5:30 pm
Ăn Chiểu